poniedziałek 16.01.2023

SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2023


Szanowni Państwo
Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 10 stycznia 2023 ogłosiło wyniki konkursu na program Szkolny Klub Sportowy. Po raz kolejny operatorem tego projektu w naszym województwie został Szkolny Związek Sportowy OPOLSKIE.
Program Szkolny Klub Sportowy jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ważne informacje :
1. Program Szkolny Klub Sportowy to zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
2. Czas trwania zajęć SKS od 2 stycznia do 15 grudnia 2023 r.
3. Zajęcia sportowe w okresie realizacji Programu SKS, powinny zostać przeprowadzone w wymiarze 70 jednostek ćwiczebnych.
4. Zajęcia prowadzone w ramach Programu SKS odbywają się w 60-minutowych jednostkach, dwa razy w tygodniu.
5. Grupy ćwiczebne muszą liczyć minimum 15 uczniów.
6. Nauczyciele są zobowiązani do uzyskania od wszystkich uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych (rodzic, opiekun prawny) zgód w Programie SKS. Wzór dostępny jest na stronie internetowej www.szkolnyklubsportowy.pl w zakładce „do pobrania”.
UWAGA :
aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2020/2021/2022.

Copyright © 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pozycjonowanie stron Opole