IGRZYSKA DZIECI – TERMINARZ
ROK SZKOLNY 2022/2023


Zawody powiatowe muszą się odbyć przed otwarciem okna zgłoszenia w SRS
do półfinałów/finałów


Aktualny terminarz > TREMINARZ CAŁOROCZNY 1628.04.2023 – TUTAJ
UWAGA! Proszę sprawdzać, ponieważ terminarz będzie aktualizowany


KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI – Bożena Bąk / 607 147 951 / siemionka66@wp.pl     

    

L.P. Półfinał Finał
Dyscyplina, Grupy, Organizator Data Data Organizator
 1 Sztafetowe biegi przełajowe
Rocznik 2010 i młodsi
Dziewczeta – 6×800 m
dzikie karty

Opole-m/2/Namysłów/1/Nysa/1/
Chłopcy – 6×800 m
dzikie karty
Namysłów/2/Opole-m/1/Olesno/1/
     
 2 Unihokej
Dziewczęta – 2010 i młodsze
dzikie karty
Nysa 2/ K-Koźle 1/ Brzeg 1/
     
3 Unihokej
Chłopcy – 2010 i młodsi
dzikie karty
Głubczyce/2/Opole-m/1/Nysa/1/
     
Szachy
Rocznik 2010 i młodsi
A>OPOLE-m
Nysa/Brzeg/Opole-z/Opole-m III/ Strzelce II Głubczyce/Krapkowice
B>STRZELCE
Opole-m II/Prudnik/Kluczbork/Nysa II
K-Koźle/ Namysłów/Olesno
     
5 Badminton drużynowy
Rocznik 2010 i młodsi
Z powiatu moą awansować 3 szkoły
Szkołę może repreznować tylko 
jedna drużyna!
     
Halowa piłka nożna
Chłopcy – 2010 i młodsi
A>OLESNO
Krapkowice/Kluczbork/Brzeg II
B>BRZEG
Namysłów/Strzelce/Olesno II
C>NYSA
Głubczyce/Opole-m/Prudnik II
D>PRUDNIK
K-Koźle/Opole-z/Nysa II
     
7  Halowa piłka nożna
Dziewczęta – 2010 i młodsze
A>KĘDZIERZYN-KOŹLE
Opole-z/Nysa/Głubczyce II
B>OPOLE-m
Prudnik/Strzelce /Brzeg II
C>GŁUBCZYCE
Krapkowice/Olesno/Opole-m II
D>BRZEG
Namysłów/Kluczbork/K-Koźle II
     
8  Mini piłka ręczna
Chłopcy –
 2010 i młodsi
A>BRZEG
Opole-z/Opole-m II/Brzeg III/ Strzelce/Olesno/Głubczyce/Namysłów
B>OPOLE- m
Brzeg II/Opole-z II/Krapkowice/Nysa/        K-Koźle /Prudnik/Kluczbork
G    
 9 Mini piłka ręczna
Dziewczęta – 2010 i młodsze
A>BRZEG
Nysa II/Opole-m/Krapkowice II/ Głubczyce/Namysłów/Prudnik/K-Koźle
B>KRAPKOWICE
Nysa/Olesno/Brzeg II/ Opole-m II/ Opole-z/Strzelce Kluczbork
     
 10 Dwa  ognie
Dziewczęta – 2012 i młodsze
A>OPOLE-m
Krapkowice/Brzeg III/Strzelce 
B>BRZEG
Olesno/Opole-m III/Prudnik
C>BRZEG II
Opole-z/Namysłów/Kluczbork
D>OPOLE-m II
K-Koźle/Głubczyce/Nysa
     
11  Dwa ognie
Chłopcy – 2012 i młodsi
A>OPOLE-m
Głubczyce/Namysłów/Nysa II
B>K-KOŹLE
Krapkowice/Kluczbork/Opole-m II
C>NYSA
Opole-z II/Olesno/Prudnik
D>OPOLE-z
K-Koźle II/Brzeg/Strzelce
     
 12 Mini Badminton
Dziewczęta – 2012-2013 / 2014 i młodsze
Chłopcy – 2012-2013 / 2014 i młodsi
     
13  Tenis stołowy – drużynowy
Rocznik 2010 i młodsi
Dziewczęta – dzikie karty

Strzelce/1/Opole-z/1/Nysa/1/Opole-m/1/
Chłopcy – dzikie karty
Opole-z/1/Strzelce/1/Olesno/1/K-Koźle/1/
      
 14 Gry i zabawy
Rocznik 2012 i młodsi
A>KRAPKOWICE
Strzelce/K-Koźle/Nysa II
B>NAMYSŁÓW
Olesno/Kluczbork/Opole-z II
C>OPOLE-z
Brzeg/Opole-m/Krapkowice II
D>NYSA
Prudnik/Głubczyce/K-Koźle II
     
 15 Tenis stołowy – indywidualny
Dziewczęta – 2010 i młodsze
Opole-z/1/Nysa/1/Strzelce /1/
Chłopcy – 2010 i młodsi
Opole-z/2/,Olesno/1/
     
16  Siatkówka – czwórki
Dziewczęta – 2010 i młodsze
A>KLUCZBORK
Brzeg/Opole-m/K-Koźle II
B>K-KOŹLE
Olesno/Krapkowice/Kluczbork II
C>OPOLE-z
Prudnik/Namysłów/Nysa II
D>NYSA
Opole-z II/Strzelce /Głubczyce
     
17  Siatkówka – czwórki
Chłopcy – 2010 i młodsi
A>K-KOŹLE
Opole-m/Nysa II/Brzeg
B>NYSA
Namysłów/Strzelce II/Olesno
C>K-KOŹLE II
Krapkowice/Kluczbork/Głubczyce
D>STRZELCE
Opole-z/K-Koźle III/Prudnik
     
 18 Mini koszykówka
Dziewczęta – 2010 i młosze
A>BRZEG
Nysa II/Opole-m/Kluczbork
B>NYSA
K-Koźle/Strzelce II/Krapkowice
C>STRZELCE
Opole-z/Prudnik II/Głubczyce
D>PRUDNIK
Brzeg II/Namysłów/Olesno
     
 19 Mini koszykówka
Chłopcy – 2010 i młodsi
A>OPOLE-z
Nysa/Krapkowice/Strzelce 
B>OPOLE-m
Brzeg/Olesno
C>OPOLE-m II
Kluczbork/K-Koźle/Głubczyce
D>OPOLE-m III
Prudnik/Opole-z II/Namysłów
     
20  Drużynowe biegi przełajowe
Dziewczęta – 2012 i młodsze
4 x 600 m > dzikie karty
Opole-m/1/Brzeg/1/K-Koźle/1/Olesno/1/
Chłopcy – 2012 i młodsi
4 x 600 m > dzikie karty
Namysłów/1/Opole-m/1/Brzeg/1/Nysa/1/
Dziewczęta – 2011/2010
4 x 800 m > dzikie karty
Opole-m/1/Nysa/1/Olesno/1/Namysłów/1/
Chłopcy – 2012/2010
4 x 800 m > dzikie karty
Opole/1/Nysa/1/Namysłów/1/Krapkowice/1/

 
   
21  Pływanie – sztafety
Dziewczęta/Chłopcy – 2010 i młodsi
     
22  Indywidualne biegi przełajowe
Dziewczęta – 2012 i młodsze
400 m > dzikie karty
Olesno/2/K-Koźle/1/Nysa/1/
Chłopcy – 2012 i młodsi
600 m > dzikie karty
Opole-m/2/Nysa/2/
Dziewczęta – 2011/2010
600 m > dzikie karty
Opole-m/2/Opole-z/1/Prudnik/1/
Chłopcy – 2012/2010
1000 m > dzikie karty
Nysa/1/Prudnik/1/Olesno/1/Krapkowice/1/
         
23  Koszykówka 3×3
Dziewczęta – 2010 i młodsze
A > BRZEG
Prudnik/Strzelce /K-Koźle/Opole-m/Nysa II Kluczbork II/Namysłów
B > NYSA
Kluczbork/Opole-z/Olesno/Krapkowice/
Brzeg II/Prudnik II/ Głubczyce
     
24  Koszykówka 3×3
Chłopcy – 2010 i młodsi
A > OPOLE-m
Nysa/Brzeg/K-koźle/Prudnik II/ Opole-z II Głubczyce/Namysłów
B > PRUDNIK
Opole-z/ Olesno/ Krapkowice/ Opole-m II Nysa II/ Kluczbork/Strzelce
     
25  Wędkarstwo spławikowe
Dziewczęta/Chłopcy – 2010 i młodsi
     
26  Czwórbój lekkoatletyczny
Dziewczęta – 2010 i młodsze
dzikie karty
Namysłów/2/Opole-m/1/Olesno/1/
Chłopcy – 2010 i młodsi
dzikie karty
Opole-m/2/Namysłów/1/Nysa/1/
     
27  Mini piłka nożna
Dziewczęta – 2010 i młodsze
A > BRZEG
Opole-m/K-Koźle II/Głubczyce
B > K-KOŹLE
Krapkowice/Namysłów/Olesno II
C > BRZEG II
Opole-z/Nysa/Kluczbork
D > OLESNO
Strzelce /Prudnik/Brzeg III
     
 28 Mini piłka nożna
Chłopcy – 2010 i młodsi
A > OPOLE -m
Strzelce /K-Koźle/Nysa II
B > OLESNO
Opole-z/Krapkowice//Brzeg II
C > BRZEG
Kluczbork/Namysłów/Olesno II
D > NYSA
Prudnik/Głubczyce/Opole-m II
     
29  Lekkoatletyka
Dziewczęta – 2010 i młodsze
dzikie karty
Namysłów/7/Opole-m/6/Nysa/6/Olesno/3/
K-Koźle/2/Krapkowice/2/Prudnik/1/
Chłopcy – 2010 i młodsi
dzikie karty
Namysłów/7/Nysa/5/Opole-m/4/Olesno/3/
Opole-z/2/Głubczyce/2/Kluczbork/2/
K-Koźle/1/Krapkowice/1/Prudnik/1/
     
30  Tróbój lekkoatletyczny
Dziewczęta – 2012 i młodsze
dzikie karty
Nysa/2/Krapkowice/1/Brzeg/1/
Chłopcy – 2012 i młodsi
dzikie karty
Nysa/2/Krapkowice/1/Brzeg/1/
     
Copyright © 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pozycjonowanie stron Opole