niedziela 08.03.2015

PROJEKT – ANIMATOR DZIECI I MŁODZIEŻY – PILNE!!!

Informujemy, że Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego wygrał konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na ralizację programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży w 2015 roku.
Projekt będzie realizowany w okresach marzec – czerwiec, wrzesień – grudzień 2015 r.
Projekt dotyczy wyłącznie uczestników, którzy są uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia do pragramu (wnioski) będą dokonywane przez stronę internetową animatorsdim.szs.pl
Zapraszamy wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe, których trenerzy, instruktorzy pracują z młodzieżą gimnazjalną, ponadgimnazjalną o zapoznanie się z projektem i zapisanie animatorów do programu.
Prosimy, aby kandydat na animatora w ścisłej współpracy z władzami stowarzyszenia osobiście rejestrował się i składał wniosek (chodzi o adres mailowy i hasło przy tworzeniu konta w portalu animatorsdim.sz.pl) przy wypełnianiu wniosku, ponieważ w przyszłości animator będzie korzystał z tego konta przy realizacji programu uzupełniając na bieżąco swój profil i prowadząc swój Dziennik Pracy Animatora.
W systemie trzeba będzie wypełnić wniosek, później go wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z opinią Jednostki Samorządu Terytorialnego wysłać do Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Opolskie (adres w zakładce – KONKTATY)
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność złożonego papierowo wniosku w Wojewódzkim SZS Opolskie.
System będzie aktywny po ogłoszeniu wyników przez MSiT.
Po tym terminie kluby, stowarzyszenia będą mogły składać zgłoszenia przez system.
Nabór trwa do 12 marca 2015 roku (do wyczerpania limitów), co oznacza, że wypełnione, opieczętowane wnioski należy przesłać do dnia 12 marca 2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres SZS Opolskie.
Zapraszamy do zgłaszania się do programu.

Pliki do prabrania
– założenia programowe Animatora SDiM 2015
– informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektu
– instrukcja wypełniania wniosku krok po kroku

 

Copyright © 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pozycjonowanie stron Opole