czwartek 28.08.2014

Program „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” – 09. – 12.2014

UWAGA – PILNE!!!!
Termin składania wniosków przedłużono do 08.09.2014 r.

Informujemy, Ze Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego wygrał konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację
programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży w 2014 roku.
Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień – grudzień 2014.
Projekt dotyczy wyłącznie uczestników, którzy są uczniami szkół gimnazjalnych (klasy 1 – 3).
Zgłoszenia do programu(wnioski) będą dokonywane tylko poprzez stronę internetową animatorsdim.szs.pl
Zapraszamy wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe, których trenerzy, instruktorzy pracują z młodzieżą gimnazjalną o zapoznanie się z projektem i zapisanie animatorów do programu.
Prosimy, aby klub/animator korzystał z jednego adresu mailowego przy tworzeniu konta w portalu animatorsdim.szs.pl przy wypełnianiu wniosku, ponieważ w przyszłości animator będzie korzystał z tego konta przy realizacji programu uzupełniając na bieżąco swój profil i prowadząc na bieżąco Dziennik Pracy Animatora.
W systemie trzeba będzie wypełnić wniosek, później go wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z opinią Jednostki Samorządu Terytorialnego wysłać do Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”, ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole.
Zapraszamy do zgłaszania się do programu.

Copyright © 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pozycjonowanie stron Opole